Coaching

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.
Door middel van diverse communicatietechnieken iemand begeleiden in hun processen. Coaching is geworteld in de positieve psychologie.

Inzicht is een vorm van leren waar binnen de gecoachte door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.

Uitleg coaching kinderen

Ieder kind zit weleens wat minder lekker in z’n vel, dat hoort bij opgroeien.

Als een kind langere tijd verdrietig, angstig of boos is, is dat heel vervelend. Je wilt je kind helpen? Kinderen leren met gevoelens en moeilijke situaties om te gaan door hun ouders, de leerkracht en door zelf te ervaren. Klachten kunnen het kind flink in de weg staan.  

Als coach zou ik u hierbij kunnen helpen. Ik bied hulp voor kinderen en hun ouders als er een vraag is over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Als coach geeft ik advies maar voer geen diagnostisch onderzoek uit. Het is voor hulpvragen die nog passen binnen de normale ontwikkeling van een kind. Heeft je kind een afwijkende ontwikkeling of problemen op meerdere gebieden die hem erg belemmeren, dan is hulp van een kinderpsycholoog of orthopedagoog meer gewenst.

Ik werk vanuit de positiviteit en kijk naar mogelijkheden/ kwaliteiten van je kind. Dit geeft vaak een positieve invloed op een kind, waardoor het lekkerder in z’n vel komt te zitten en/of steviger in z’n schoenen komt te staan. In zijn eigen kracht gaat staan. Als coach kijk ik naar wat jouw kind nodig heeft om zich te ontwikkelen en zich weer fijn te voelen.

Hierop stel ik mijn werkwijze dan af met het kind en jullie vraag. Door middel van gesprekken/ oefeningen/ rollenspel wordt gezocht naar de kwaliteiten en gewerkt aan jullie hulpvraag. Je kind leert zijn kwaliteiten kennen, krijgt meer inzicht in z’n gedrag of leert omgaan met bepaalde emoties, zoals angsten of boosheid. Een coaching duurt over het algemeen een maand of 3 met gemiddeld 10 sessies. Enkele voorbeelden van hulpvragen kunnen zijn; boosheid, verdriet, onzekerheid, faalangst, hoog gevoeligheid, moeite met (in)slapen, buikpijn/ hoofdpijn zonder lichamelijke oorzaak, pestgedrag of gepest worden

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close