Chakra healing

Dit zijn de psychische en spirituele energiecentra in ons lichaam. Zijn corresponderen onderling in de lengte richting van ons lichaam met elkaar. Elke chakra staat in verbinding met een zenuwvlecht met een hormoonklier en een bepaalde psychische klacht. Elke chakra heeft dan ook de naam van deze zenuwvlecht gekregen. Je hebt zeven hoofdchakra’s.

Het is de taak van de chakra’s om deze levensenergie op te nemen en om te zetten en aan het organisme door te geven. Elke chakra heeft zijn eigen kleur en trilling. Door middel van overbrengen van kleur, trilling en muziek worden chakra’s gestimuleerd. Een reis door je chakra’s is een reis door het energiecentrum van je lichaam.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close