Auralezing

De aura is een ‘gekleurd etherisch energieveld’ dat ieder levend wezen uit- en omstraalt.
Dit energieveld is opgebouwd uit trillingen van fijne stoffelijke, subtiele krachten, waarvan de kleuren ons kunnen vertellen hoe het er met iemands welzijn voor staat. Inzicht in de kleur en vorm van de aura kan veel vertellen over zowel het karakter als de lichamelijke conditie maar ook de emotionele fase, het verleden, zelfs de geschiedenis uit vorige levens van de mensen om ons heen. Er bestaan diverse methoden om de kleuren van de aura te leren zien, hun betekenis aan te duiden, haar kracht te meten en haar, waar nodig is op te laden. Een aura kan veranderen maar er is een vaste basis waar je mee begint.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close